VenD Contrast

VenD Contrast biedt arbeidsmatige dagbesteding voor jongeren en volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt door een beperking, van welke aard dan ook. De doelgroep is divers, maar bij elke cliënt wordt individueel gekeken naar zijn of haar mogelijkheden en hoe die verder ontwikkeld kunnen worden. Sociale activering, werkervaring, detachering, stages of begeleiding naar (betaalde) arbeid kunnen tot de doelen behoren. VenD Contrast voert o.a. opdrachten uit voor externe bedrijven. In de werkplaats kunnen cliënten zich bezighouden met bijvoorbeeld lassen, houtbewerken, montage of elektronica.

Contactgegevens
Gerard Philipsweg 5, 4538 DA Terneuzen
0651640338 | [email protected]
Contactpersonen:
Eric Dekker0651640338 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie