Samenwerkingsverbanden

S.L.I.M. Zeeland

De CKZ is voor de bepaalde zorg/begeleiding in de jeugdhulp onderdeel van het samenwerkingsverband S.L.I.M. Zeeland.

S.L.I.M. staat voor Samen, Laagdrempelig, Innovatief, Maatwerk. Dat is ook precies wat we vanuit deze netwerkorganisatie willen realiseren. Samen met het gezin kijken we wat voor hulp en zorg er nodig is. De partners binnen S.L.I.M. stemmen met elkaar af hoe de benodigde zorg snel en doeltreffend kan worden ingezet. Per gezin maken we een zorgpakket op maat. Onze kracht is dat we over de grenzen van de afzonderlijke organisaties heen kijken en op deze manier efficiënte zorg bieden.

S.L.I.M. Zeeland is een samenwerkingsverband van zeven zorgaanbieders en een aantal onderaannemers. We hebben elkaar gevonden in onze gedeelde waarden, waarbij het belang van het gezin voorop staat. Onze drijfveer is om kinderen en gezinnen in hun kracht te zetten en vooruit te laten bewegen. Door samen te werken en onze expertises te bundelen ontstaan hiervoor nieuwe mogelijkheden.

S.L.I.M. Zeeland bestaat uit de volgende zorgaanbieders:

  • CKZ, Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland
  • Jaxie!, praktijk voor kinderpsychologie en orthopedagogiek
  • Praktijk Schoone, praktijk voor logopedie, kinderpsychologie, orthopedagogiek en huiswerkbegeleiding
  • Olyk-Kindertherapie
  • SPRING Jeugdhulp, specialistische ambulante jeugdhulp
  • Zorgmuiters
  • Yes We Can Clinics

En onderaannemer:

  • Zorgbeleving De Blauwe Vlinder

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband S.L.I.M. kijkt u op www.slimzeeland.nl