Missie en visie

Missie:

De Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige Zorg - faciliteert, verbindt en versterkt kleinschalige zorgondernemers in Zeeland en West-Brabant die staan voor inclusieve zorg met betekenis.

Visie:

Samen sterk voor toekomstbestendige cliëntgerichte zorg.

CKZ boek DNA