Missie en visie

Missie:

De Coöperatieve ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland wil middels haar leden hoogstaande, professionele en passende zorg en begeleiding bieden aan burgers van jong tot oud met een hulpvraag binnen de WMO, Jeugdwet, WLZ en Beschermd Wonen. Zorg waarbij de cliënt te allen tijde centraal staat in zijn behoeften, wensen, ervaringen en belangen.”

Visie:

Kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning/begeleiding voor jong tot oud, passend, op maat en kleinschalig door klantgerichte, betrokken zorgaanbieders, die tezamen een breed palet aan begeleiding en specialistische zorg bieden in Zeeland en West-Brabant en zich onderscheiden in hun uniciteit van zorgaanbod en aanbieder als in de Coöperatie als totaal.