Informatie lidmaatschap

De CKZ ondersteunt kleinschalige zorgaanbieders bij:

 • het afsluiten van zorgcontracten
 • het behartigen van belangen bij de contractpartijen als volwaardig gesprekspartner
 • administratieve werkzaamheden:
  - ondersteunt bij zorgadministratie
  - urenverantwoording doorgeven aan contractpartijen
  - verzorgen van uitbetalingen aan de zorgaanbieders voor de geleverde zorg
 • het voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit de diverse contracten d.m.v. interne audits
 • het bevorderen van kwaliteit en deskundigheid d.m.v. het verzorgen van scholingen en cursussen
 • het uitwisselen van kennis en ervaringen in intervisiegroepen en ledenbijeenkomsten
 • aanpassen van het kwaliteitsbeleid aan nieuwe wet- en regelgeving

U kunt o.a. gebruik maken van onderstaande diensten:

 • klachtenregeling / vertrouwenspersoon
 • volwaardig zorgadministratie systeem
 • zorgmailadres

Een belangrijk voordeel van het CKZ-lidmaatschap is dat u als ondernemer volledig zelfstandig blijft.

Wilt u meer informatie over de toelatingseisen, vul dan het formulier in. Na ontvangst van het formulier nemen we contact met u op.