Wie zijn wij

De Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg, de CKZ, is in 2012 opgericht door 3 gepassioneerde zorgverleners die vonden dat bepaalde zorgzaken in de kleinschalige zorg beter gezamenlijk geregeld konden worden. Omdat ze samenwerking hoog in het vaandel hadden staan, werd bewust een coöperatie opgericht.
Een belangrijk voordeel van een coöperatie is o.a. dat de aangesloten zorgverlener volledig zelfstandig blijft.

Inmiddels is de CKZ uitgegroeid tot een belangrijke partij in de Zeeuwse zorgmarkt. De coöperatie telt momenteel ruim 65 kleinschalige zorgverleners die zorg en begeleiding bieden aan ruim 1000 cliënten.

De belangrijkste taken van de coöperatie zijn:
* het afsluiten van zorgcontracten
* het behartigen van belangen bij de contractpartijen als volwaardig gesprekspartner
* administratieve werkzaamheden:
- ondersteuning bij de zorgadministratie
- urenverantwoording doorgeven aan contractpartijen
- verzorgen van uitbetalingen aan de zorgverleners voor de geleverde zorg
* het voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit de diverse contracten d.m.v. interne audits
* het bevorderen van kwaliteit en deskundigheid d.m.v. het verzorgen van scholingen en cursussen
* het uitwisselen van kennis en ervaringen in intervisiegroepen en ledenbijeenkomsten
* aanpassen van het kwaliteitsbeleid aan nieuwe wet- en regelgeving

Er kan o.a. gebruik gemaakt worden van onderstaande diensten:
* klachtenregeling / vertrouwenspersoon
* volwaardig zorgadministratie systeem
* zorgmailadres