Klachtenreglement

Alle, bij de CKZ aangesloten zorgverleners doen er alles aan om iedereen de juiste en kwalitatief goede zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent met de aan u, of aan uw naasten, verleende zorg. Schroom niet om uw klacht kenbaar te maken want binnen de CKZ wordt een klacht altijd gezien als een kans tot verbetering.

Wij adviseren u uw klacht allereerst te bespreken met uw zorgverleners want een rustig gesprek kan uw ongenoegen soms al oplossen.

Voor cliënten vanuit de WMO, WLZ en BW geldt onderstaande werkwijze:

Wij adviseren u uw klacht allereerst te bespreken met uw zorgverlener want een rustig gesprek kan uw ongenoegen soms al oplossen. Biedt dit gesprek geen oplossing dan kunt u contact openen met de onafhankelijke CKZ klachtenfunctionaris bij Zorgbelang Brabant Zeeland. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris luistert, denkt met u mee en bemiddelt tussen u en uw zorgverlener om zo tot een goede oplossing te komen.

Contactgegevens Zorgbelang Brabant Zeeland:
Tel. 0113-203200
Email: info@zorgbelang-zeeland.nl

Is uw klacht na bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Klachten Commissie Zeeland. Zie voor meer informatie: Klachtencommissie Zeeland | Viazorg

Voor een jeugdige of (groot) ouder(s)/verzorger(s) van een jeugd cliënt geldt onderstaande werkwijze:

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een hulpverlener/instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren ze naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Contact

Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met Jeugdstem via:

  • Telefoon: 088 555 - 1000 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)
  • Chat: op Contact | Jeugdstem (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

Heb je al een vertrouwenspersoon?
Als je al contact hebt met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant Zeeland, dan kun je rechtstreeks contact opnemen via de door de contactpersoon gedeelde contactgegevens of via email: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl.
Meer informatie over Zorgbelang Brabant Zeeland kun je vinden op de website: www.zorgbelang-brabant.nl/contact

Bijlage: CKZ Klachtenreglement V10 mrt 2023