Welkom bij de CKZ

Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland

 

Heeft u als persoon een zorgvraag, werkt u als organisatie samen met zorgbedrijven of bent u een ondernemer in de (kleinschalige) zorg? Dan bent u bij de CKZ op de juiste plek!
Binnen de CKZ werken ongeveer 50 kleinschalige zorgondernemers samen, in de vorm van een coöperatie.

Waarom we samen sterk zijn:
  • Handig als één loket en krachtig bij onderhandelingen richting gemeenten, overheden en zorgkantoren.

 

Zo is goede zorg waarbij de klant centraal staat gegarandeerd. Persoonlijk, flexibel en dichtbij.

 

Ik ben op zoek naar zorg

Ik werk samen met (lid bedrijven van) de CKZ

Ik ben als bedrijf lid of wil lid worden van CKZ

 

Leden van de CKZ uitgelicht

Marieke van Riet

Marieke van Riet geeft psychomotorische kindertherapie (PMKT) aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in probleemgedrag. PMKT maakt vooral gebruik van beweging en spel waardoor de hersenontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en er nieuwe gedragspatronen kunnen ontstaan.

Studium

De begeleiding van Studium Zeeland is gericht op ondersteuning van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar waarbij het leren en de gedragsontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Ook het gezinssysteem of het netwerk wordt zoveel mogelijk betrokken. De begeleiding vindt vooral thuis plaats.

VenD Contrast

VenD Contrast biedt arbeidsmatige dagbesteding voor jongeren en volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt door een beperking, van welke aard dan ook. De doelgroep is divers, maar bij elke cliënt wordt individueel gekeken naar zijn of haar mogelijkheden en hoe die verder ontwikkeld kunnen worden.

Zorgboederij Chicken Fun

Zorgboerderij Chicken Fun is gelegen in het buitengebied van Borssele. De zorgboerderij biedt dagbesteding aan kinderen en (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. De dagbesteding kan bestaan uit: dieren verzorgen, knutselen, koken, bakken, de moestuin onderhouden, gezamenlijk uitstapjes maken, etc.


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

© & realisatie