Organisatiestructuur

In een coöperatie zijn de aangesloten leden de eigenaren. In een algemene ledenvergadering (het hoogste orgaan) worden voorstellen door het bestuur voorgelegd aan de leden. De leden hebben dus direct invloed op het beleid en de besluitvorming.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 3 leden. Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met het beleid van de coöperatie.
De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en op de genomen beslissingen.

De leden van het bestuur en de raad van toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Op het CKZ-kantoor vinden de operationele processen plaats. De 7 deskundige medewerkers hebben ieder hun eigen takenpakket (zorg- en financiële administratie). De directeur heeft de dagelijkse leiding over de coöperatie.

Organogram CKZ