Time Auti

Time Auti biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante problemen om de overbelasting en overprikkeling de baas te kunnen. Inge Mulder werkt systeemgericht in de begeleiding omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving. Aan de cliënt en zijn of haar omgeving worden vaardigheden aangeleerd zodat er minder problemen worden ervaren. In de begeleiding kan een autismebegeleidingshond ingezet worden. Dit heeft een positief effect op kinderen die moeite hebben met communiceren, emoties, sociale vaardigheden, vriendschappen, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ook een eigen hond kan via Time Auti getraind worden tot autismebegeleidingshond. In het kader van deskundigheidsbevordering of juist in het bieden van praktische handvatten geeft Time Auti voorlichting op scholen of binnen organisaties die te maken hebben met autisme.

Contactgegevens
Energieweg 11, 4382 WW Vlissingen
0625552960 | [email protected]
Contactpersonen:
Inge Mulder0625552960 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie