Time Auti

Time Auti biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante problemen om de overbelasting en overprikkeling de baas te kunnen. Inge Mulder werkt systeemgericht in de begeleiding omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving. Aan de cliënt en zijn of haar omgeving worden vaardigheden aangeleerd zodat er minder problemen worden ervaren. In de begeleiding kan een autismebegeleidingshond ingezet worden. Dit heeft een positief effect op kinderen die moeite hebben met communiceren, emoties, sociale vaardigheden, vriendschappen, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ook een eigen hond kan via Time Auti getraind worden tot autismebegeleidingshond. In het kader van deskundigheidsbevordering of juist in het bieden van praktische handvatten geeft Time Auti voorlichting op scholen of binnen organisaties die te maken hebben met autisme.

CKZ TIME AUTI MIDDELBURG SF 6