RiCareMe

Een onderneming met zorg en aandacht voor (jong)volwassenen in lastige situaties.

Mijn naam is Rina Lekatompessy. Mijn jarenlange ervaring en successen in het begeleiden van jeugdigen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, heeft er toe geleid dat ik als zzp-er de doelgroep (jong)volwassen ambulant begeleid

RiCareMe biedt thuisbegeleiding aan jongvolwassenen (en hun gezinsleden) met ADHD/ADD,  (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en (jong)volwassenen die in een lastige situatie zitten. RiCareMe werkt samen met de (jong)volwassenen en zijn/haar omgeving aan wat hij/zij nodig heeft om zelfstandig of met ondersteuning verder te kunnen en geeft de cliënt handvatten om de vaardigheden op gebied van concentratie en sociaal- emotionele ontwikkeling te vergroten en problemen te verminderen en/of te voorkomen. Dit alles open en transparant.

Tevens richt RiCareMe zich specifiek op de doelgroep die vanuit begeleide woonvormen terug naar huis gaan of zelfstandig gaan wonen.

                                            RiCareMe doet wat ze zegt en zegt wat ze doet.

 

Contactgegevens
Ritthemsestraat 74, 4388 JS Oost-Souburg
06-51253079 | [email protected]
Contactpersonen:
Rina Lekatompessy06-51253079 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie