Nireas Groep

Nireas Groep biedt individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd- en begeleid wonen aan mensen met autisme. Nireas Groep helpt de cliënten bij het verwerven van een eigen plek in de samenleving en houdt hierbij het evenwicht tussen draagkracht en draaglast in het oog. Nireas Groep ondersteunt en begeleidt op alle ontwikkelingsgebieden zodat de kwaliteit van bestaan optimaal is. Zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk in en vlakbij de leefomgeving van de cliënt aangeboden. Autisme vraagt vaak langdurige, goede en professionele begeleiding in alle denkbare situaties en levensfasen. Vertrouwen, humor en samenwerking zijn hierbij van het allergrootste belang. Kenmerkend voor de visie van Nireas Groep is het samen creëren van een ritme waarbij de insteek ten alle tijde positief is. Het vrolijke, hechte zorgteam van Nireas Groep is goed opgeleid en staat borg voor professionele en adequate begeleiding in een leuke en gezellige sfeer waarbij humor een belangrijke rol speelt.

Contactgegevens
Dorpsstraat 13, 4323 LJ Ellemeet
06 11743105 | [email protected]
Contactpersonen:
Zwanet van Eck06 - 11743105 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie