Mindzorg

Mindzorg biedt zorg aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden.

Mindzorg staat voor specialistische zorg, waarmee deze kinderen leren functioneren in de maatschappij. De nadruk van de behandeldoelen is gericht op het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. Het is daarbij noodzakelijk dat er kennisoverdracht over autisme plaatsvindt. Uiteraard naar het kind toe, maar vooral ook iedereen om het kind heen, zoals ouders / verzorgers, broers / zussen, andere familieleden en school.

Volgens Mindzorg verloopt het aanleren van vaardigheden voor kinderen met autisme op een andere wijze. Wij hebben hiervoor een leermodel ontwikkeld, genaamd Mindswitch. Dit leermodel is erop gericht om andere denkmethoden aan te leren, op een manier die vergelijkbaar is met het aanleren van een (top)sport.

Dit betekent ook dat opvoeders en scholen moeten leren om anders naar autisme te kijken. Opvoeders kunnen tijdens de behandeling worden gezien als coaches van het kind.

Omdat het gehele gezin door bovenstaande zaken heel actief wordt betrokken in het behandeltraject, is de zorg bij de start van de behandeling erg intensief. Vanaf het moment dat de kennisoverdracht is gedaan en de vervolgstappen in het leermodel plaatsvinden, wordt de ouder / verzorgende langzaam maar zeker de professional. Dit gebeurt meestal na een aantal maanden. Hierna kunnen wij onze behandeling binnen het gezin langzaam afbouwen.

Contactgegevens
Doctor A.F. Philipsstraat 13 E, 4462 EW Goes
0113 794 541 | [email protected]
Contactpersonen:
J.A. van de Reijt06-81688662 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie