m2e Coaching

m2e Coaching staat voor het coaching/therapie en begeleidingsbedrijf van Maaike Mostert. Maaike biedt individuele begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek. Ze werkt graag met mensen met autisme, depressiviteit, psychosociale problematiek, psychose gevoeligheid e.a. psychiatrische problematiek en past minder goed bij mensen met verslavingsproblematiek.

Bij de begeleiding van jongeren staat voorop om op termijn op eigen benen te gaan staan. Het gaat hierbij om zelfinzicht, sociale vaardigheden, praktische vaardigheden en toekomstperspectief.

Ouders kunnen worden gecoacht in het geven van ruimte met behoud van betrokkenheid.

Bij jongvolwassenen gaat coaching over de overstap naar zelfstandig wonen, steeds zelfstandiger functioneren, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven en het omgaan met relaties (familie, vrienden, partner, werkomgeving, buren, instanties).

De begeleiding helpt volwassen cliënten overzicht en structuur te ontwikkelen; contacten te onderhouden met instanties, de buurt, familie, vrienden, werk of school; inzicht te ontwikkelen in het eigen gedrag en gedrag van anderen; de dingen te doen die moeten gebeuren; omgaan met moeilijkheden in het leven; minder spanning en meer rust te ervaren.

Gesprekken kunnen op de praktijk in Goes plaatsvinden of bij mensen thuis. Als het even kan komt ze op de fiets :)

Contactgegevens
Lijnbaan 34, 4461 HK Goes
0629021205 | [email protected]
Contactpersonen:
Maaike Mostert0629021205 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie