Grenzeloos Coaching, Training en Advies

Grenzeloos geeft jongeren en volwassenen begeleiding, training en zorgadvies om de kwaliteit van leven te verbeteren, de maatschappelijke participatie te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten. Mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking worden vanuit eigen kracht en mogelijkheden begeleid naar een zinvol bestaan. Grenzeloos streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk. Bij aanmelding wordt in kaart gebracht op welke leefgebieden er ondersteuning nodig is en welke rol de levensgebieden spelen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Tijdens het hulpverleningstraject wordt uitgegaan van positieve psychologie en wederzijds respect.

SF2020 CKZ GRENZELOOS 1