Break Adventure

Break Adventure is er speciaal voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die o.a. door moeilijke (thuis)situaties, motivatieproblemen en gedragsproblemen hun school of werk vroegtijdig hebben of dreigen te verlaten.

Binnen Break Adventure worden jongeren op een ontspannen, maar soms ook grensverleggende en uitdagende manier opgebouwd door de kracht van outdoor, survival, sport en spel. In combinatie met de methodiek Ervarend Leren worden jongeren geholpen om negatieve patronen te doorbreken.

Jongeren kunnen binnen de Break Out individueel begeleid worden, maar jongeren kunnen ook kiezen om in een groepssetting het dagtrainingstraject de Break Through te volgen (Meer info. zie website)

Na de ‘Break’ kunnen de jongeren weer gemotiveerd aan de slag, hebben ze inzicht in hun situatie en is er een gezonde, stevige basis voor hun levens gecreëerd.

CKZ BREAK ADVENTURES SF 2 002