Break Adventure

Break adventure is er speciaal voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die o.a. door motivatieproblemen en gedragsproblemen hun school of werk vroegtijdig hebben of dreigen te verlaten. BREAK Trough bouwt jongeren op door de kracht van outdoor, survival, sport, spel en werkactiviteiten. In combinatie met de methodiek Ervarend Leren worden jongeren geholpen om negatieve patronen te doorbreken. Met een vaste groep van maximaal acht jongeren wordt een intensief traject van acht weken dagbesteding doorlopen. Na deze BREAK Trough kunnen de jongeren weer gemotiveerd aan de slag, hebben ze inzicht in hun situatie en is er een gezonde, stevige basis voor hun levens gecreëerd. Jongeren kunnen kiezen voor nazorg door betrokken te blijven bij de activiteiten van de Adventure Break Club.

Contactgegevens
Sportlaan 14, 4332 TM Middelburg
06-12234009 | [email protected]
Contactpersonen:
Rene en Emma de Pagter0612234009 | 0647002095 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

© & realisatie