Take Care & Coach B.V.

Take Care & Coach biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten met problemen op maatschappelijk vlak. Ons doel is om de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig (weer) te kunnen laten participeren in de maatschappij.

Tijdens het begeleidingsproces kunt u denken aan de extra (tijdelijke) ondersteuning die u nodig heeft met o.a. uw administratie, postverwerking, financiële ondersteuning en het onderhouden van sociale contacten en instanties. Het kan zijn dat u deze zaken even niet goed op orde heeft of het niet meer kan overzien wegens uw beperkingen of omstandigheden.

 Wij helpen u graag met het organiseren van allerlei praktische zaken zodat u weer grip op uw dagelijks leven krijgt en zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Contactgegevens
Ampèrestraat 4D, 4622 RE Bergen op Zoom
0164-785341 | [email protected]
Contactpersonen:
Meliha Zor0164-785341 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie