VIVO coaching & trainingen

VIVO biedt lichaamsgerichte en creatieve coaching aan kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen. Bij VIVO kunnen we breed inzetten bij de begeleiding  van autisme, adhd, hsp, scheidingsproblematiek, faalangst, burn-out, depressie en trauma. Onze begeleidingen en trainingen worden individueel of in groepsverband verzorgd.

Wij helpen onze cliënten actief en creatief hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het vertrouwen in eigen kunnen en zijn. VIVO werkt vanuit de gedachte dat ieder mens zijn lichaam kan leren ervaren als centrum van waaruit alles mag ontstaan. Sleutelwoorden hierbij zijn: bewustwording van lichaam en ademhaling, grenzen stellen, prikkelbeperking, creativiteit en natuur.

Ons bedrijf is continue in ontwikkeling. VIVO bestaat uit een enthousiast en ervaren team. Onze hulpverleners zijn HBO opgeleid en laten zich minimaal jaarlijks bijscholen. Ieder teamlid zet tijdens het begeleidingsproces zijn of haar eigen kennis en passie in op het gebied van lichaam, dans en creativiteit.

Contactpersonen:
Claudia Fritz              T. 06-53323560
Sigrid Schilperoort    T. 06-34134537

Contactgegevens
Lijnbaan 34B, 4461 HK Goes
06-34134537 | [email protected]
Contactpersonen:
Sigrid Schilperoort en Claudia Fritz06-34134537 | 06-53323560 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie