Studium

De begeleiding van Studium Zeeland is gericht op ondersteuning van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar waarbij het leren en de gedragsontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Ook het gezinssysteem of het netwerk wordt zoveel mogelijk betrokken. De begeleiding vindt vooral thuis plaats. De begeleider komt naar de cliënt toe. Op basis van de hulpvraag van de cliënt en/of de ouders wordt er gewerkt aan doelen op het gebied van financiën, werk, opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, basale ADL, instrumentale ADL, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Studium Zeeland werkt vanuit de oplossingsgerichte visie en methode; ze gaat uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden. De kernwoorden van Studium Zeeland zijn: betrouwbaar, benaderbaar, deskundig, samenwerken, gelijkwaardigheid, relatie, creatief, volhardend en volhoudend.

Contactgegevens
Deestraat 3, 4458 AJ 's-Heer Arendskerke
0620453944 | [email protected]
Contactpersonen:
E.J. van der Zijden0620453944 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie