Pantheon Zorg

Bij Pantheon Zorg kunnen cliënten terecht voor dagbesteding, individuele en groepsbegeleiding. De doelgroep bestaat uit mensen met een psychiatrische aandoening, langdurig werklozen, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van balans. In het ontmoetingscentrum kunnen cliënten terecht voor sociale ondersteuning, allerlei creatieve activiteiten, eten en drinken. Daarnaast kan er deelgenomen worden aan de klussendienst of andere activiteiten buiten de locatie. Door middel van gestructureerde planmatige activiteiten en doelgerichte begeleiding worden cliënten ondersteund bij het behalen van hun doelen. Op basis van gelijkwaardigheid en acceptatie wordt bijvoorbeeld gestreefd naar samenwerken, acceptatie van jezelf en anderen, leren omgaan met winnen en verliezen, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Contactgegevens
Gentsestraat 6, 4551 CC Sas van Gent
0616654037 | [email protected]
Contactpersonen:
Dave Dekeling0616654037 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie