Paardenkracht naar Eigenkracht

Paarden maken het Verschil. Een paard reageert heel direct op wat je doet en hoe je je voelt. Zo ervaar je wat jouw gedrag met anderen doet. Dat schept ruimte om te veranderen wat je dwars zit en om je eigen kracht te leren kennen. 
Paarden kunnen ons veel leren over onszelf. Paarden weten precies zonder een woord te wisselen, aanvoelen of het veilig is of beter is een blokje om te lopen. Deze eigenschap zorgt er ook voor dat paarden menselijk gedrag en emoties goed kunnen aanvoelen en spiegelen.
Emotioneel afgestemd. Een paard kun je vergelijken met een enorme ontvanger van emoties. Een paard voelt trillingen die wij mensen niet kunnen waarnemen. Dit heeft te maken met hoe paarden hebben moeten leren overleven in het wild. Hoe goed je ook bent in het verbergen van je gevoelens, je lichaam blijft de werkelijke gevoelens zenden. Paarden voelen de trillingen en kunnen zich er bijzonder goed op afstemmen. Ze herkennen je emotionele gesteldheid (angstig verdrietig, zelfbewust, agressief of boos).
Spiegelen – inzicht in gedrag. Paarden voelen niet alleen emoties, maar ook ons gedrag. Door ervaringsgericht te werken met paarden krijg je inzicht in waarom doe ik wat ik doe? De spiegel zie je terug in het gedrag van het paard tijdens het ervaringsgericht werken (in de interacties die er ontstaan). Paarden zijn gevoelig voor duidelijkheid en (opr)echtheid. Wie dit laat zien krijgt de leiding en het respect. Bij (innerlijke) twijfel aan jezelf, de ander, omgeving of onvoldoende aandacht in het nu ben je de leiding kwijt.
Wat is het verschil met andere coaching trajecten? Ervaringsgericht leren is door te doen. De coachee leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met het paard uit te voeren en daarna gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach. 
Met paarden aan de slag. Wat kan een paard toevoegen aan een individueel of teamproces? Heel veel! Wanneer we bereid zijn op deze manier naar paarden te kijken, kunnen we leren over ons gedrag, hoe om te gaan met emoties. Bijvoorbeeld in persoonlijke effectiviteit, samenwerken, communicatie en leidinggeven.

Binnen de CKZ wordt Paardenkracht naar EigenKracht begeleiding geboden vanaf 12 jaar.

Wie ben ik? Met paarden coaching breng ik twee passies bij elkaar: omgaan met paarden en mensen helpen om hun eigen kracht te vinden. Mijn liefde voor paarden is begonnen in mijn jeugd, op de boerderij van mijn ouders. In mijn herinnering was ik altijd in de stallen met dieren bezig. Vooral met de pony werd ik goede maatjes. Nu ik met mijn man op het platteland woon, heb ik ook weer paarden. Iedereen heeft zijn eigen kracht. Ik vind het mooi om mensen te helpen hun eigen kracht te vinden en daardoor meer grip op het leven te krijgen. Daarom heb ik in 2007 de opleiding voor coach en counselor gevolgd bij het Europees Instituut en daarna mijn bureau EigenKans  opgericht. In 2013 heb ik ook de opleiding voor equine assisted coach bij de Keulseweg  afgerond en ben ik begonnen met paardencoaching, samen met collega’s  die ook een passie voor mensen en paarden hebben. Dat maakt voor mij de cirkel rond.


Contactgegevens
Eendekotsweg 1 B, 4352 JD Gapinge
06-33742562 | [email protected]
Contactpersonen:
H. Huberdien Westerweele-de Visser06-33742562 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie