Orthopedagogepraktijk Hanneke

Orthopedagogenpraktijk Hanneke biedt laagdrempelige hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en hun ouders/verzorgers die te maken krijgen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.

Mijn praktijk is een kleinschalige praktijk met een persoonlijke en huiselijke sfeer. Binnen mijn praktijk bied ik zowel individuele behandeling als groepsbehandeling aan.

Als orthopedagoog probeer ik zo goed mogelijk in te spelen op de specifieke behoefte van het kind. Samen met het kind en de ouders/verzorgers bekijk ik wat het kind nodig heeft om zich weer in balans te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren vind ik het erg belangrijk dat er een goede klik is tussen mij en het kind. Ik ben er van overtuigd dat het effect van de behandeling positief wordt beïnvloed door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en er voor te zorgen dat het kind zich fijn en veilig voelt tijdens de behandeling. Daarnaast probeer ik jullie als ouders/verzorgers tijdens het behandeltraject zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. De intensiteit hiervan is afhankelijk van de hulpvraag en van de behoefte die jullie als ouders/verzorgers hebben. Wanneer gewenst zal ook de school bij het behandeltraject betrokken worden.

Foto Hanneke