Minneboo Coaching & Welzijn

Minneboo Coaching & Welzijn is gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding, coaching en jobcoaching. Minneboo coaching richt zich op jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking of stoornis van lichamelijk, verstandelijke en-/of psychische aard. Bijvoorbeeld AD(H)D, autisme spectrum stoornis, NAH, depressie, angststoornis.

De kracht van Martje Minneboo ligt in haar basishouding om naast de cliënt te staan en aan te sluiten bij zijn of haar behoeften. Ze werkt vanuit een persoonlijke benadering die gekenmerkt wordt door veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen. Minneboo Coaching gelooft in perspectief en dat je als persoon kunt veranderen. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke wensen en behoeften en stimuleert zij de persoon bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid.

Haar hulpverlening bestaat uit ondersteunende gesprekken, het oefenen van vaardigheden, ondersteuning naar en bij het zelfstandig wonen, structuur aanbrengen in de dag en week, administratieve en financiële zaken, passende vrijetijdsbesteding, contact (leren) leggen met anderen, het voorbereiden en begeleiden van belangrijke afspraken, hulp bij het vinden en behouden van (betaald) werk, etc.

Een groot voordeel van coaching via Minneboo Coaching is dat hulp bij wonen en werken gecombineerd kan worden en de hulpvraag niet bij meerdere organisaties hoeft worden neergelegd.

Contactgegevens
Doornbosje 12, 4464 JH Goes
0629776354 | [email protected]
Contactpersonen:
Martje Minneboo0629776354 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie