Marievazorg

De medewerkers van Marievazorg bieden ambulante begeleiding een jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische aandoening. Respect, eigen regie en gelijkwaardigheid zijn hierbij de belangrijkste pijlers. De begeleiding richt zich vooral op wat er goed gaat en hoe dit versterkt kan worden. Zorgvragen kunnen relateren aan: het vergroten van zelfredzaamheid of zelfstandigheid, het leren oplossen van problemen en het nemen van besluiten, het leren oefenen van moeilijke gesprekken, het aangaan en onderhouden van het netwerk, het op orde brengen en houden van het huishouden, het leren omgaan met de beperking of het zoeken naar passende dagbesteding of geschikt werk.

Contactgegevens
Oude Rijksweg 12, 4339 BC Nieuw- en Sint Joosland
0629962874 | [email protected]
Contactpersonen:
M. Vastenhoud-Docters van Leeuwen0629962874 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

© & realisatie