Marieke van Riet

Marieke van Riet geeft psychomotorische kindertherapie (PMKT) aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in probleemgedrag. PMKT maakt vooral gebruik van beweging en spel waardoor de hersenontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en er nieuwe gedragspatronen kunnen ontstaan. Door kinderen gericht te laten spelen, ze te leren hoe ze hun stress kunnen reguleren, ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag te laten ervaren, kan een kind meer keuzevrijheid krijgen in zijn gedrag. Al bewegend en voelend leert het kind zijn lichaamssensaties te koppelen aan zijn emoties. Tijdens de therapie wordt er stilgestaan bij wat het kind kan, wil, denkt en voelt waardoor er gewerkt wordt aan een realistisch(er) zelfbeeld. Er wordt gebruik gemaakt van sport- en spelmaterialen: ballen, hoepels, kasten of een klimrek. Soms worden er ook creatieve middelen ingezet: tekenspullen of klei. De individuele therapie heeft vaak een wekelijkse frequentie en vindt plaats in Middelburg. In overleg kan er ook voor een andere locatie worden gekozen.

Contactgegevens
nnb 0, 0 Middelburg
0118-634040 | [email protected]
Contactpersonen:
Marieke van Riet0118-634040 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

© & realisatie