Libero

In praktijk Libero biedt Rian Coumou sociaal psychiatrische en psychosociale behandeling, begeleiding en coaching aan op Walcheren. De doelgroep bestaat uit volwassenen die de grip op hun leven kwijt zijn geraakt als gevolg van psychosociale of psychiatrische problematiek. Iedere situatie waarin men het gevoel heeft de regie kwijt te zijn, kan aanleiding zijn om tijdelijk een steun in de rug (een libero) nodig te hebben. Hierbij valt te denken aan: trauma, depressie, angstklachten, burn-out, werkeloosheid, eenzaamheid, een verlieservaring, problemen in de omgang met een partner, kinderen of een werkgever.

Contactgegevens
Pijpstraat 23a, 4331 SN Middelburg
0646588324 | [email protected]
Contactpersonen:
Rian Coumou0646588324 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie