KAJA helpt

KAJA is ontstaan vanuit de overtuiging om begeleiding op een innovatieve en daadwerkelijk cliëntgerichte wijze vorm te geven. Begrippen als maatwerk, gelijkwaardigheid, deskundigheid en het bieden van begeleiding waarbij je met een vaste hulpverlener te maken hebt, staan hierbij centraal. De begeleiding wordt geboden aan cliënten met verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De begeleiders vanuit KAJA sluiten aan bij de levenswensen en levensdoelen die de cliënt heeft. De accenten liggen op het vergroten van de mogelijkheden om het dagelijkse leven op een zinvolle manier vorm te geven, het ondersteunen en verwerken van verlieservaringen en het opbouwen van een geschikt en steunend milieu. De begeleiding onderscheidt zich door betrokkenheid en betrouwbaarheid. Geen 9.00 tot 17.00 uur mentaliteit, maar een 24/7 achterwacht.

Contactgegevens
Segeersstraat 39, 4331 JM Middelburg
06-18507123 | [email protected]
Contactpersonen:
E. Smid06-18507123 | 06-57912280 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie