Jan Vink, coaching en intensieve begeleiding

Jan Vink is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van mensen met psychische klachten. Hij coacht en begeleidt volwassenen die thuis wonen en problematiek ervaren op het gebied van kwetsbaarheid voor psychosen, angsten, verlieservaringen en/of gevoeligheid voor verslavingen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan het verbeteren en behouden van een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. Jan denkt met de cliënt en zijn omgeving mee, leeft zich in en ondersteunt vanuit een authentieke en open houding. De bereikbaarheid voor overleg met cliënten en instanties is laagdrempelig en bij crisis 24/7.

Contactgegevens
Westeinde 26, 2275 AE Voorburg
0623800635 | [email protected]
Contactpersonen:
Jan Vink0623800635 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie