Grenzeloos Coaching

Grenzeloos geeft jongeren en volwassenen begeleiding, training en zorgadvies om de kwaliteit van leven te verbeteren, de maatschappelijke participatie te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten. Mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking worden vanuit eigen kracht en mogelijkheden begeleid naar een zinvol bestaan. Grenzeloos streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk. Bij aanmelding wordt in kaart gebracht op welke leefgebieden er ondersteuning nodig is en welke rol de levensgebieden spelen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Tijdens het hulpverleningstraject wordt uitgegaan van positieve psychologie en wederzijds respect.

Contactgegevens
Sint Joostmeet 9, 4301 JS Zierikzee
0111 417 777 | [email protected]
Contactpersonen:
Jaap Stoutjesdijk06 5759 9761 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie