FAMcoach

Eva Boon biedt vanuit FAMcoach individuele begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid, mentale en fysieke ontspanning. In de aanpak van FAMcoach wordt er eerst gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband. Eva staat naast de cliënt en werkt altijd vanuit een persoonlijke benadering. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf de regie houdt en daar waar nodig begeleiding krijgt. Door samen met Eva activiteiten te ondernemen binnen- en buitenshuis wordt de cliënt uitgedaagd en gestimuleerd in een ongedwongen sfeer.

Contactgegevens
   ,    
0624996896 | [email protected]
Contactpersonen:
Eva Boon06624996896 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie