Ezelwijs

Bij EzelWijs werkt Anne-Mieke Reedijk samen met haar vier mediterrane mini ezels: Jacob, Whimsy, Paco en Beau. De ezels kunnen kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders/verzorgers helpen als het soms een beetje tegenzit. Ze bieden een luisterend oor. De ezeltjes leven in het hier en nu. Ze zijn niet bezig met gisteren en morgen, maar laten zien wat er speelt op dit moment. Ze bieden een spiegel zonder oordeel. Een ervaringsgerichte manier van werken op eigen tempo. De coachvraag kan gaan over zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, boos zijn, verdriet (rouw), concentratie, samenwerken of angst. Samen met de ezels kan de oplossing worden gevonden!

Contactgegevens
Meliasweg 2, 4695 SG Sint-Maartensdijk
0646005074 | [email protected]
Contactpersonen:
Anne-Mieke Reedijk0646005074 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie