Ellen Koppejan, Verpleegkundige Praktijk voor Ambulante Geestelijke Gezondheidzorg

Ellen Koppejan biedt deskundige begeleiding aan mensen die belemmeringen ervaren in hun dagelijks functioneren door een psychische aandoening. De individuele begeleiding wordt thuis bij de cliënt aangeboden voor klachten als: gevoelens van minderwaardigheid, heftige emoties, stemmingswisselingen, gevoelens van zelfhaat, angst- en paniekgevoelens, dwangklachten, depressieve gevoelens, verwarring, dissociatie, psychoses of het horen van stemmen. De aanpak is direct gericht op het omgaan met de psychische klachten waardoor problemen verminderen en zelfs herstel plaatsvindt op het gebied van lichamelijke gezondheid, geestelijk welzijn en sociaal functioneren. Voor specialisaties kan in overleg samengewerkt worden met andere freelancers.

Contactgegevens
Chopinlaan 53, 4384 JH Vlissingen
0639036664 | [email protected]
Contactpersonen:
Ellen Koppejan0639036664 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie