De Groene Tol

De Groene Tol is een kleinschalige boerderij, waar op een duurzame wijze groenten en fruit geteeld worden. Duurzaam betekent voor ons investeren in een omgeving en klimaat waarin groei kan plaatsvinden. Dit leidt tot een vruchtbare bodem, een toename van de biodiversiteit en gezonde en lekkere producten.

We scheppen niet alleen een prettig groeiklimaat voor onze gewassen, maar ook een prikkelarme omgeving waarin personen tot rust kunnen komen, zinvolle activiteiten kunnen doen en vertrouwen op kunnen bouwen. Wij bieden daarom mensen met psychische problemen de mogelijkheid om op onze boerderij deel te nemen aan dagbesteding.

De dagbesteding bestaat uit uiteenlopende activiteiten op de boerderij. Wij vinden het belangrijk dat dit activiteiten zijn die door de deelnemer als zinvol en betekenisvol ervaren worden. Voorbeelden van activiteiten zijn het verzorgen van de dieren op de boerderij (o.a. kippen en varkens), het zaaien en oogsten van groenten, schoffelen, veldboeketten maken en vogelhuisjes timmeren. Het doel is dat de activiteiten bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen in zichzelf en het eigen kunnen.

Contactgegevens
Tolweg 105, 4561 RL Hulst
06-55526242 | [email protected]
Contactpersonen:
Joost van Etten06-55526242 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie