Avezeer

Avezeer biedt begeleiding en ondersteuning aan jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar met problemen op maatschappelijk vlak. Het doel is om de jongere zelfstandig te kunnen laten participeren in de maatschappij. Avezeer levert maatwerk: passende en persoonlijke begeleiding. Deze benadering is uniek in dit werkgebied en sluit aan op de reguliere jeugdhulpverlening. Jongeren worden persoonlijk benaderd en krijgen een kader aangeboden waarbij rust en ruimte ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Ieder mens heeft het recht op een kans om zijn of haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen!

Contactgegevens
Oude Rijksweg 1, 4339 BA Nieuw- en Sint Joosland
0622512154 | [email protected]
Contactpersonen:
Elma Borcheld0622512154 | [email protected]
1 / 2
2 / 2


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie