AndersVerbonden

AndersVerbonden is een specialistische vorm van jeugdhulpverlening voor kinderen waarvan de ontwikkeling in de knel komt als gevolg van scheidingsproblematiek.

Begeleiding en training van AndersVerbonden kan ingezet worden als de reguliere vorm van hulpverlening niet het gewenste resultaat oplevert.

Hennie Markwat is gespecialiseerd in jeugdhulpverlening met veel kennis van en ervaring met ernstige conflictscheidingen, communicatie, ontwikkeling van kinderen, opvoeding(sproblemen), gedrag(sproblemen).

De coaching en training van AndersVerbonden richt zich op anders verbinden van ouders. In 5 fases wordt met de ouders en kinderen en eventueel het netwerk, de situatie rondom te kinderen en rondom de ouders in kaart gebracht. Gezamenlijk wordt er gezocht naar krachten en mogelijkheden om die te benutten om op een andere manier met elkaar om te leren gaan. Met als doel dat de kinderen uit de knel raken. Omdat er systemische gewerkt wordt, is een psychische aandoening of een beperking bij een ouder geen contra indicatie.

AndersVerbonden gaat uit van de autonomie van alle betrokkenen. Ieder mens kan in een ernstig conflict raken en daarin vastlopen. Mensen kunnen daar over nadenken en zijn in staat om daarin eigen wijze te leren en te ontwikkelen.