Aandacht Werkt

Aandacht Werkt biedt op Hbo-niveau psychische, emotionele en praktische ondersteuning. Dé weg naar een gezonde en leefbare situatie is een luisterend oor samen met professionele kennis op het gebied van coaching en begeleiding op maat. Aandacht die werkt! De persoonlijke begeleider/coach werkt samen met de cliënt toe naar een situatie van maatschappelijk en sociaal welbevinden door aandachtig te luisteren, te observeren, veiligheid en structuur te bieden. De werkwijze is uniek omdat Aandacht Werkt als team samenwerkt in zowel individuele als gezinssituaties waar disbalans is. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zich sterk genoeg voelt om op eigen kracht het leven weer verder vorm te kunnen geven.

Contactgegevens
Schelpweg 11, 4323 LM Ellemeet
06-16515993 | [email protected]
Contactpersonen:
Karin Roelofs0616515993 | [email protected]
1 / 1


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie