Missie en visie

Missie
De CKZ wil nu en in de toekomst vraaggerichte kleinschalige zorg van goede kwaliteit aanbieden in Zeeland, die op iedere specifieke vraag een passend aanbod heeft in de buurt van de zorgvrager.

 

Visie
De CKZ ziet kleinschalige zorg als de ideale zorg. Korte lijnen, snel, informeel, flexibel, persoonlijk en vraaggericht. Met de zorgvrager als middelpunt en vertrekpunt. De CKZ verbindt de zorgvrager en de zorgaanbieder met overheden/verzekeraars/zorgkantoren, sluit voor haar leden contracten af, waarborgt kwaliteit, continuïteit en zorgvernieuwing en zorgt ervoor dat er geen zorgvragers tussen wal en schip vallen. Dit alles vanuit de visie dat ieder mens recht heeft op nieuwe kansen voor een optimaal leven.


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

© & realisatie