Lid worden

Bent u een kleinschalig zorgbedrijf in Zeeland of West-Brabant? Aansluiten bij de CKZ heeft voor u de volgende voordelen:

  • Via CKZ kunt u contracten aangaan met zorginstellingen/gemeenten en zorgverzekeraars,
    wat voor u als individueel bedrijf niet mogelijk is.
  • CKZ maakt zich sterk voor haar leden in onderhandelingen met deze partijen.
  • CKZ biedt mogelijkheden tot scholing, intervisie en supervisie, zodat uw kennis up-to-date blijft en u aan uw verplichting tot na- of bijscholing voldoet.
  • CKZ biedt de mogelijkheid om te netwerken en klankborden met collega’s.
  • CKZ biedt continuïteit aan de cliënten van haar leden door onderlinge vervangingsregelingen.
  • CKZ is ISO9001 gecertificeerd.

Als u lid wilt worden, dan neemt u contact op via het contactformulier met daarin een toelichting wie u bent en waarom u lid wilt worden.

De aanmeldprocedure is als volgt en neemt enkele weken in beslag:

1. Aanmelden via E-mail
2. Uitnodiging voor een kennismakingsgesprek
3. Kennismaking
4. Voorleggen aanmelding aan bestuur
5. Goedkeuring
6. Bevestiging


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie