Kwaliteit

Certificering:

De CKZ borgt de kwaliteit middels een kwaliteitskeurmerk. Het bureau van de coöperatie is vanaf juni 2019 ISO 9001:2015 gecertificeerd voor het leveren van kleinschalige zorg.

ISO Kiwa Beeldmerk 9001

Meten van kwaliteit:

Tevredenheid van de cliënten van de aangesloten zorgverleners over de dienstverlening, dat is het belangrijkste voor de CKZ.

We meten dit elke twee jaar door middel van het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek.

In het najaar van 2020 is een enquête uitgezet onder alle cliënten van de aangesloten zorgverleners.
Diverse vragen leveren een mooi algemeen cijfer van een 8,8 op.


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie