De cliëntenraad denkt mee over zaken waar cliënten mee te maken hebben. Twee keer per jaar praat de cliëntenraad met het bestuur van CKZ. Het bestuur hoort dan wat er goed gaat en wat beter kan. Daar houdt ze rekening mee bij het nemen van beslissingen. Want de cliënten zijn het belangrijkste voor CKZ.

De leden van de cliëntenraad moeten dan ook van alles weten. Wat cliënten vinden van de zorg die ze krijgen, waarover ze informatie willen ontvangen, wat ze belangrijk vinden, wat ze moeilijk vinden en waar ze blij mee zijn. Daarom zitten er cliënten in de cliëntenraad. Die weten dit tenslotte het beste! Of, als ze dat zelf niet kunnen of hier nog te jong voor zijn, hun ouders of andere vertegenwoordigers.

Kunt u goed luisteren, vertellen en samenwerken, dan bent u misschien wel het nieuwe lid van de cliëntenraad! Meld u nu aan. Denk mee, praat mee, beslis mee!


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie